Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego – jak co roku – organizuje sympozjum, na które chciałbym Was serdecznie zaprosić. W tym roku spotkamy się w stolicy Śląska – Katowicach, w dniach 16-17 czerwca 2023.

Tegoroczne sympozjum będzie się składało z dwóch części. Pierwsza, 16 czerwca, odbędzie się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty na symulatorach robotowych, laparoskopowych, endoskopowych oraz biopsyjnych. Wśród modeli, na których będziemy ćwiczyć poszczególne etapy wybranych zabiegów, znajdą się maty do nauki szycia podstawowego, zespolenia pęcherzowo-cewkowego po radykalnej prostatektomii oraz modele do wykonania częściowej resekcji nerki (NSS). Wszystkie zabiegi będą wykonywane z asystą w pełni wyposażonych zestawów robotowych, laparoskopowych, endoskopowych czy biopsyjnych pod kierunkiem mentorów wykonujących te operacje na co dzień.

Dodatkowo stworzymy możliwość zagłębienia się w świat wirtualny dzięki cyfrowym symulatorom, na których uczestnicy będą mogli wykonać takie operacje, jak: nefrektomia radykalna, plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego, radykalna prostatektomia, nakłucie nerki pod kontrolą ramienia C, RIRS, URSL, cystoskopia sztywna oraz giętka, HoLEP, TURP czy TURBT. Z kolei na trenażerach endoskopowych, wyposażonych w specjalne modele imitujące prawdziwą tkankę, uczestnicy będą mieli sposobność wykonania giętkiej ureterorenoskopii (RIRS), TURP oraz TURBT.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w konwencji „jeden na jeden” (1 mentor – 1 uczeń): w przypadku szkolenia robotowego i laparoskopowego jednostka treningowa będzie trwała 60 minut, natomiast w przypadku szkolenia endoskopowego i biopsyjnego – 30 minut. Jestem przekonany, że ten czas pozwoli na omówienie wszystkich aspektów poszczególnych zabiegów.

Druga część sympozjum będzie poświęcona leczeniu kamicy nerkowej i odbędzie się w hotelu Vienna House. Będzie ona miała formę dyskusji między wykładowcami. Każdy z nich zaprezentuje swoje wcześniej nagrane filmy z zabiegów RIRS oraz ECIRS. W tym roku zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładów – oprócz specjalistów z Polski – także czołowych endourologów z zagranicy. Będą to: prof. Stefania Ferretti (Siena), dr Esteban Emiliani (Barcelona) oraz dr Mehmet IIker Gokce (Ankara). W czasie kolejnych sesji omówimy powikłania po zabiegach endourologicznych oraz pokażemy, jak nowoczesne stenty moczowodowe mogą nam pomóc w ich leczeniu.

Mam nadzieję, że tegoroczny program zachęci wszystkich urologów do przybycia na Śląsk.

Licząc na Wasz aktywny udział w sympozjum,

pozostaję z szacunkiem

Dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM
przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU

MIEJSCE OBRAD

16 czerwca 2023 – zajęcia warsztatowe

Centrum Dydaktyki i Symulacji SUM w Katowicach, ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice
http://www.cdism.sum.edu.pl

17 czerwca 2023 – obrady plenarne

VIENNA HOUSE EASY KATOWICE
ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice 
https://www.viennahouse.com/pl/easy-katowice

OFERTA DLA UCZESTNIKA

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO (brutto) do 30.04.2023 01-31.05.2023 od 01.06.2023
Opłata rejestracyjna
Lekarz, członek PTU 450,00 zł 500,00 zł 600,00 zł
Lekarz - niebędący członkiem PTU 550,00 zł 650,00 zł
Przedstawiciele firm 700,00 zł
Udział w warsztatach*
Uczestnik 200,00 zł Brak możliwości dokonania wpłaty za warsztaty po 31 maja 2023

Uwaga!
* Nie ma możliwości udziału wyłącznie w warsztatach. Liczba miejsc na zajęciach warsztatowych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach opłaty organizatorzy Sympozjum zapewniają:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat: 76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz skrótu wydarzenia ENDO23.

ZAKWATEROWANIE W HOTELU VIENNA HOUSE

Uczestnicy Sympozjum otrzymają rabat w wysokości 15% od ceny dnia.

Kontakt do Hotelu:

Dział rezerwacji
+48 32 783 8 106
reservation.easy-katowice@viennahouse.com

PROGRAM NAUKOWY

Piątek, 16 czerwca 2023 r.

WYBRANE PROBLEMY UROLOGICZNE W PRAKTYCE – ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Miejsce: Centrum Dydaktyki i Symulacji SUM w Katowicach
ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice

od godziny 9.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 11.00

Spotkanie tutorów, przegląd symulatorów i trenażerów

11.00 – 14.20

Zajęcia warsztatowe na symulatorach i trenażerach pod kierunkiem tutorów – część I.

14.20 – 15.00

Przerwa na lunch

15.00 – 18.20

Zajęcia warsztatowe na symulatorach i trenażerach pod kierunkiem tutorów – część II

Wykaz stanowisk treningowych i tematyka poszczególnych treningów:

Typ trenażera / symulatora / liczba stanowisk Temat treningu Czas treningu
Trenażer laparoskopowy analogowy Kroton (SUM) / 3 Szycie podstawowe + zespolenie pęcherzowo-cewkowe 1 godz. / os.
Trenażer laparoskopowy analogowy Telepak (STORZ) / 5 Szycie podstawowe + zespolenie pęcherzowo-cewkowe (LAPARO) 1 godz. / os.
Trenażer laparoskopowy analogowy (OLYMPUS) / 4 Szycie podstawowe + zespolenie pęcherzowo-cewkowe (LAPARO) 1 godz. / os.
Symulator laparoskopowy cyfrowy (SUM) / 2 Nefrektomia 1 godz. / os.
Symulator laparoskopowy cyfrowy (LAPARO) Prostatektomia 1 godz. / os.
Symulator laparoskopowy cyfrowy (LAPARO) Plastyka miedniczki nerkowej 1 godz. / os.
Robot da Vinci Trening podstawowy + zespolenie pęcherzowo-cewkowe (LAPARO) + NSS 1 godz. / os.
Robot Versius (CMR) Trening podstawowy + zespolenie pęcherzowo-cewkowe 1 godz. / os.
Trenażer analogowy RIRS (SAMED/STORZ/COOK) /2 RIRS 0,5 godz. / os.
Trenażer cyfrowy UROMENTOR (SUM) Nakłucie nerki pod kontrolą RTG / RIRS 0,5 godz. / os.
Symulator cyfrowy HoLEP/TURP/TURBT (VIRTAMED) HoLEP/TURP/TURBT 0,5 godz. / os.
Trenażer analogowy TURBT (SAMED/OLYMPUS) TURBT 0,5 godz. / os.
Trenażer analogowy TURP (SAMED/OLYMPUS) TURP 0,5 godz. /os.
Trenażer biopsji fuzyjnej Koelis (MEDEN-INMED) Biopsja fuzyjna prostaty 0,5 godz. / os.
Trenażer biopsji fuzyjnej (BK MEDICAL, VARIMED) Biopsja fuzyjna prostaty 0,5 godz. / os.
Trenażer RIRS (MEDEN-INMED) RIRS 0,5 godz. / os.
Trenażer URSL (MEDEN-INMED) URSL 0,5 godz. / os.

Uwaga!
Łącznie zostanie utworzonych 28 stanowisk treningowych (228 jednostki treningowe), co umożliwi przeszkolenie około 120 osób. Udział w warsztatach wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę internetową Wydarzenia oraz dokonaniu opłaty. Certyfikat udziału w warsztatach otrzymają wyłącznie Ci uczestnicy, którzy będą obecni na mininum 4 godzinach warsztatów.

Sobota, 17 czerwca 2023 r.

Miejsce: Vienna House Easy Katowice
ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

08.45 – 09.00

Przywitanie uczestników

prof. dr hab. med. Tomasz Drewa, dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM

09.00 – 10.00

SESJA SEMI LIVE (WIDEO)
RIRS – jak ja to robię?

Moderatorzy: dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM; dr Jacek Chełchowski, dr med. Adam Haliński, dr med. Wojciech Połom

 • Założenie pochewki dostępu

 • Ustawienia lasera – dusting / basketing

 • Technika litotrypsji / systemy ssące

 • Kiedy i jak kończę zabieg?

10.00 – 11.00

SESJA SEMI LIVE (WIDEO)
miniECIRS – jak ja to robię?

Moderatorzy: dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM; dr Przemysław Zugaj, dr med. Grzegorz Prokopowicz,
prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

 • Ułożenie chorego

 • Wprowadzenie giętkiego uretroskopu

 • Technika nakłucia kielicha nerkowego

 • Rozszerzenie traktu / rodzaj używanego mininefroskopu

 • Ustawienia lasera / technika litotrypsji / systemy ssące

 • Kiedy i jak kończę zabieg?

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 11.45

WYKŁAD ZAPROSZONEGO GOŚCIA

Jak skutecznie kruszyć kamień podczas litotrypsji laserowej?

dr Eseban Emiliani, MD, PhD, FEBU (Barcelona)

11.45- 12.45

SESJA SEMI LIVE (WIDEO)
Endourologia w leczeniu kamicy odlewowej nerki

Moderatorzy: dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM; dr Marek Zawadzki, dr med. Ewa Bres-Niewada, dr Paweł Piotrów

 • Przedoperacyjne planowanie zabiegu

 • Czy wykonuję dostęp wielomiejscowy?

 • Jakiego nefoskopu/litotryptora używam?

 • Kiedy i jak kończę zabieg?

 • Kamica resztkowa – kiedy mamy z nią do czynienia i jak jej uniknąć?
  Dyskusja

12.45 – 13.15

ECIRS - jak ja to robię?

prof. Stefania Ferretti (Modena)

13.15 – 14.00

Przerwa na obiad

14.00 – 15.00

SESJA PROBLEMOWA
Powikłania w endourologii po leczeniu kamicy – prezentacja i omówienie przypadków

Moderatorzy: dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM; dr med. Ewa Bres-Niewada, dr Marek Zawadzki,
dr med. Grzegorz Prokopowicz

15.00 – 15.30

WYKŁAD ZAPROSZONEGO GOŚCIA
Nowoczesne lasery w leczeniu kamicy nerkowej

prof. Mehmet IIker Gokce (Ankara)

15.30 – 16.15

SESJA PROBLEMOWA
Nowoczesne stenty w urologii

dr Filip Kowalski, dr Krzysztof Nowakowski, dr Marcin Jarzemski

16.15 – 16.30

Podsumowanie obrad. Zakończenie sympozjum

16-17 czerwca 2023, Katowice

30. SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTU